Sub hơi bass 50 dBacousitc DK 118S+

Giá chưa gồm VAT

15.000.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ