Sub Điện DBacoustic PK115SA (Bass 40)

Giá chưa gồm VAT

11.000.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ