Đẩy công suất 4.25PR

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ