Crossover dBacoustic CD48RTS (FIR)

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ